مرجع دانلود فایل های آموزشی

پاورپوینت درس به درس مطالعات سوم ابتدایی (درس ۱تا ۲۳)

پاورپوینت درس به درس مطالعات سوم ابتدایی (درس 1تا 23)پاورپوینت درس به درس مطالعات سوم ابتدایی (درس 1تا 23) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با ...

پاورپوینت نگاره ۴ به مدرسه رسیدم فارسی اول ابتدایی(همراه با صدا)

پاورپوینت نگاره 4 به مدرسه رسیدم فارسی اول ابتدایی(همراه با صدا)پاورپوینت نگاره 4 به مدرسه رسیدم فارسی اول ابتدایی(همراه با صدا) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx در 4 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای ...

پاورپوینت زمین ، خانه خاکی ما درس ۹ علوم اول دبستان

پاورپوینت زمین ، خانه خاکی ما درس 9 علوم اول دبستانپاورپوینت زمین ، خانه خاکی ما درس 9 علوم اول دبستان این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx در 13 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای ...

پاورپوینت درس اول قرآن اول ابتدایی

پاورپوینت درس اول قرآن اول ابتداییپاورپوینت درس اول قرآن اول ابتدایی این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx در 8 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای ...

پاورپوینت درس چهارم فارسی دوم دبستان(مدرسه ی خرگوش ها)

پاورپوینت درس چهارم فارسی دوم دبستان(مدرسه ی خرگوش ها)پاورپوینت درس چهارم فارسی دوم دبستان(مدرسه ی خرگوش ها) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx در 17 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد.   این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا ...

پاورپوینت فصل به فصل ریاضی سوم دبستان(فصل اول تا هشتم)

پاورپوینت فصل به فصل ریاضی سوم دبستان(فصل اول تا هشتم)پاورپوینت فصل به فصل ریاضی سوم دبستان(فصل اول تا هشتم) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxآماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می ...

پاورپوینت فصل به فصل ریاضی چهارم دبستان(فصل اول تا پنجم)

پاورپوینت فصل به فصل ریاضی چهارم دبستان(فصل اول تا پنجم)پاورپوینت فصل به فصل ریاضی چهارم دبستان(فصل اول تا پنجم) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx آماده و قابل ارایه می باشد. شامل: دانلود پاورپوینت فصل پنجم ریاضی چهارم دبستان(عدد مخلوط وعدد اعشاری) دانلود ...

پاورپوینت فصل به فصل ریاضی ششم دبستان(فصل ۱تا۷)

پاورپوینت فصل به فصل ریاضی ششم دبستان(فصل 1تا7)پاورپوینت فصل به فصل ریاضی ششم دبستان(فصل 1تا7) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxآماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر ...

پاورپوینت فصل به فصل ریاضی دوم دبستان(فصل ۱تا۸)

پاورپوینت فصل به فصل ریاضی دوم دبستان(فصل 1تا8)پاورپوینت فصل به فصل ریاضی دوم دبستان(فصل 1تا8) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxآماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر ...

پاورپوینت فصل به فصل ریاضی پنجم دبستان(فصل۱ تا ۷)

پاورپوینت فصل به فصل ریاضی پنجم دبستان(فصل1 تا 7)پاورپوینت فصل به فصل ریاضی پنجم دبستان(فصل1 تا 7) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxآماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت ...

پاورپوینت کل دروس کتب ششم دبستان(ریاضی,فارسی,علوم,هدیه,قرآن,مطالعات)

پاورپوینت کل دروس کتب ششم دبستان(ریاضی,فارسی,علوم,هدیه,قرآن,مطالعات)پاورپوینت کل دروس کتب ششم دبستان(ریاضی,فارسی,علوم,هدیه,قرآن,مطالعات) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxآماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای طراحی زیبا و کاربر ...

پاورپوینت کل دروس هدیه های آسمان سوم دبستان(درس هفتم تا بیستم)

پاورپوینت کل دروس هدیه های آسمان سوم دبستان(درس هفتم تا بیستم)پاورپوینت کل دروس هدیه های آسمان سوم دبستان(درس هفتم تا بیستم) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و ...

پاورپوینت درس بیستم باغ همیشه بهار هدیه سوم دبستان

پاورپوینت درس بیستم باغ همیشه بهار هدیه سوم دبستانپاورپوینت درس بیستم باغ همیشه بهار هدیه سوم دبستان این محصول قابل ویرایش با فرمتد pptx در 14 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا ...

پاورپوینت درس اول قرآن چهارم دبستان

پاورپوینت درس اول قرآن چهارم دبستانپاورپوینت درس اول قرآن چهارم دبستان این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx در 18 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای ...

پاورپوینت درس پنجم قرآن چهارم دبستان

پاورپوینت درس پنجم قرآن چهارم دبستانپاورپوینت درس پنجم قرآن چهارم دبستان این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx در 14 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای ...

پاورپوینت درس به درس قرآن چهارم دبستان

پاورپوینت درس به درس قرآن چهارم دبستانپاورپوینت درس به درس قرآن چهارم دبستان این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل : دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد دارای طراحی ...

پاورپوینت درس ششم بیماری های غیرواگیر سلامت و بهداشت

پاورپوینت درس ششم بیماری های غیرواگیر سلامت و بهداشتپاورپوینت درس ششم بیماری های غیرواگیر سلامت و بهداشت این محصول قابل ویرایش با فرمت pptXدر 52 اسلایدآماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می ...

دانلود پاورپوینت سلامت و بهداشت دوازدهم (درس اول تا درس هفتم)

دانلود پاورپوینت سلامت و بهداشت دوازدهم (درس اول تا درس هفتم)دانلود پاورپوینت سلامت و بهداشت دوازدهم (درس اول تا درس هفتم) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptX آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت ...

پاورپوینت درس ۷ سلامت و بهداشت دوازدهم بیماری های واگیر

پاورپوینت درس 7 سلامت و بهداشت دوازدهم بیماری های واگیرپاورپوینت درس 7 سلامت و بهداشت دوازدهم بیماری های واگیر این محصول قابل ویرایش با فرمت pptXدر 33 اسلایدآماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در ...

دانلود پاورپوینت درس ۱ سلامت و بهداشت دوازدهم [سلامت چیست]

دانلود پاورپوینت درس 1 سلامت و بهداشت دوازدهم [سلامت چیست]دانلود پاورپوینت درس 1 سلامت و بهداشت دوازدهم [سلامت چیست] این محصول قابل ویرایش با فرمت pptXدر 22 اسلایدآماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در ...

پاورپوینت درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم (درس اول تا پنجم)

پاورپوینت درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم (درس اول تا پنجم)پاورپوینت درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم (درس اول تا پنجم) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptXدر آماده و قابل ارایه می باشد. هویت اجتماعی پایه دوازدهم مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از ...

پاورپوینت درس۵هویت اجتماعی پایه دوازدهم (هویت فردی و اجتماعی)

پاورپوینت درس5هویت اجتماعی پایه دوازدهم (هویت فردی و اجتماعی)پاورپوینت درس5هویت اجتماعی پایه دوازدهم (هویت فردی و اجتماعی) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptXدر 17 اسلایدآماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می ...

پاورپوینت درس۴هویت اجتماعی پایه دوازدهم (ارزیابی فرهنگ ها)

پاورپوینت درس4هویت اجتماعی پایه دوازدهم (ارزیابی فرهنگ ها)پاورپوینت درس4هویت اجتماعی پایه دوازدهم (ارزیابی فرهنگ ها) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptXدر 19 اسلایدآماده و قابل ارایه می باشد. هویت اجتماعی پایه دوازدهم مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس ...

پاورپوینت درس۳هویت اجتماعی پایه دوازدهم (جامعه و فرهنگ)

پاورپوینت درس3هویت اجتماعی پایه دوازدهم (جامعه و فرهنگ)پاورپوینت درس3هویت اجتماعی پایه دوازدهم (جامعه و فرهنگ) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptXدر 17 اسلایدآماده و قابل ارایه می باشد. هویت اجتماعی پایه دوازدهم مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس ...

پاورپوینت درس۲هویت اجتماعی پایه دوازدهم (پدیده های اجتماعی)

پاورپوینت درس2هویت اجتماعی پایه دوازدهم (پدیده های اجتماعی)پاورپوینت درس2هویت اجتماعی پایه دوازدهم (پدیده های اجتماعی) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر 15 اسلایدآماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به ...

پاورپوینت درس ۱ کنش های ما هویت اجتماعی دوازدهم

پاورپوینت درس 1 کنش های ما هویت اجتماعی دوازدهمپاورپوینت درس 1 کنش های ما هویت اجتماعی دوازدهم این محصول قابل ویرایش با فرمت pptXدر 17 اسلایدآماده و قابل ارایه می باشد. هویت اجتماعی پایه دوازدهم مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت درس مسئولیت بزرگ ما دین و زندگی پایه دوازدهم (درس سیزدهم انسانی )

دانلود پاورپوینت درس مسئولیت بزرگ ما دین و زندگی پایه دوازدهم (درس سیزدهم انسانی )دانلود پاورپوینت درس مسئولیت بزرگ ما دین و زندگی پایه دوازدهم (درس سیزدهم انسانی ) پاورپوینت درس مسئولیت بزرگ ما دین و زندگی پایه دوازدهم با فرمت ...

دانلود پاورپوینت درس نگاهی به تمدن جدید دین و زندگی پایه دوازدهم (درس دهم تجربی ودوازدهم انسانی )

دانلود پاورپوینت درس نگاهی به تمدن جدید دین و زندگی پایه دوازدهم (درس دهم تجربی ودوازدهم انسانی )دانلود پاورپوینت درس نگاهی به تمدن جدید دین و زندگی پایه دوازدهم (درس دهم تجربی ودوازدهم انسانی ) پاورپوینت درس نگاهی به تمدن جدید ...

دانلود پاورپوینت درس پایه های استوار دین و زندگی پایه دوازدهم (درس نهم تجربی وریاضی ودهم انسانی )

دانلود پاورپوینت درس پایه های استوار دین و زندگی پایه دوازدهم (درس نهم تجربی وریاضی ودهم انسانی )دانلود پاورپوینت درس پایه های استوار دین و زندگی پایه دوازدهم (درس نهم تجربی وریاضی ودهم انسانی ) پاورپوینت درس پایه های استوار دین ...

دانلود پاورپوینت درس احکام الهی در زندگی امروز دین و زندگی پایه دوازدهم (درس نهم انسانی ,درس هشتم تجربی)

دانلود پاورپوینت درس احکام الهی در زندگی امروز دین و زندگی پایه دوازدهم (درس نهم انسانی ,درس هشتم تجربی)دانلود پاورپوینت درس احکام الهی در زندگی امروز دین و زندگی پایه دوازدهم (درس نهم انسانی ,درس هشتم تجربی) پاورپوینت درس احکام الهی ...