مرجع دانلود فایل های آموزشی

بک دراپ تولد تم مینی موس-کد ۱۴۶۹

بک دراپ تولد تم مینی موس-کد 1469مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم مینی موس-کد 1469 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي ...

بک دراپ تولد تم گلهای وحشی جنگل-کد ۱۴۶۶

بک دراپ تولد تم گلهای وحشی جنگل-کد 1466مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم گلهای وحشی جنگل-کد 1466 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر(قابل چاپ تا ابعاد 35*52 سانتیمتر با کیفیت عالی) کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين ...

بک دراپ تولد تم رزهای قرمز-کد ۱۴۶۴

بک دراپ تولد تم رزهای قرمز-کد 1464مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم رزهای قرمز-کد 1464 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر(قابل چاپ تا ابعاد 35*52 سانتیمتر با کیفیت عالی) کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي ...

بک دراپ تولد تم گل صورتی-کد ۱۴۶۳

بک دراپ تولد تم گل صورتی-کد 1463مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم گل صورتی-کد 1463 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر(قابل چاپ تا ابعاد 35*52 سانتیمتر با کیفیت عالی) کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي ...

بک دراپ تولد تم پوه-کد ۱۴۷۷

بک دراپ تولد تم پوه-کد 1477مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم پوه-کد 1477 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 4625 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس آتليه ...

بک دراپ تولد تم جغدهای رنگی-کد ۱۴۷۰

بک دراپ تولد تم جغدهای رنگی-کد 1470مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم جغدهای رنگی-کد 1470 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي ...

بک دراپ آتلیه تم عید پاک-کد ۱۴۹۱

بک دراپ آتلیه تم عید پاک-کد 1491مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ آتلیه تم عید پاک-کد 1491 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 5000 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت عالی قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به ...

بک دراپ تولد تم صورتی و طلایی-کد ۱۴۹۰

بک دراپ تولد تم صورتی و طلایی-کد 1490مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم صورتی و طلایی-کد 1490 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 5026 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي ...

بک دراپ تولد تم قو-کد ۱۴۸۰

بک دراپ تولد تم قو-کد 1480مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم قو-کد 1480 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 7360 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس آتليه ...

بک دراپ تولد تم هری پاتر-کد ۱۴۷۹

بک دراپ تولد تم هری پاتر-کد 1479مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم هری پاتر-کد 1479 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 5760 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به ...

بک دراپ تولد تم برگ سبز-کد ۱۴۹۲

بک دراپ تولد تم برگ سبز-کد 1492مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم برگ سبز-کد 1492 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 5450 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت عالی قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به ...

بک دراپ تولد تم رنگین کمان -کد ۱۴۹۶

بک دراپ تولد تم رنگین کمان -کد 1496مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم رنگین کمان -کد 1496 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 5655 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت خوب قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي ...

بک دراپ آتلیه تم توت فرنگی و گل رز-کد ۱۷۵۴

بک دراپ آتلیه تم توت فرنگی و گل رز-کد 1754مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ آتلیه تم توت فرنگی و گل رز-کد 1754 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1500*2048 PIX ابعاد چاپ:15.9*21.67 CM کيفيت: 240 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت ...

بک دراپ آتلیه تم توت فرنگی و گل رز-کد ۱۷۵۲

بک دراپ آتلیه تم توت فرنگی و گل رز-کد 1752مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ آتلیه تم توت فرنگی و گل رز-کد 1752 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1500*2048 PIX ابعاد چاپ:15.9*21.67 CM کيفيت: 240 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت ...

بک دراپ آتلیه تم ماهیگیر-کد ۱۷۶۳

بک دراپ آتلیه تم ماهیگیر-کد 1763مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ آتلیه تم ماهیگیر-کد 1763 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1500*2048 PIX ابعاد چاپ:15.9*21.67 CM کيفيت: 240 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس آتليه ...

بک دراپ آتلیه تم مزرعه تخم مرغ-کد ۱۷۱۸

بک دراپ آتلیه تم مزرعه تخم مرغ-کد 1718مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ آتلیه تم مزرعه تخم مرغ-کد 1718 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1536*2048 PIX ابعاد چاپ:16.26*21.67 CM کيفيت: 240 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي ...

بک دراپ آتلیه تم بهار-کد ۱۸۱۷

بک دراپ آتلیه تم بهار-کد 1817مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ آتلیه تم بهار-کد 1817 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:2048*2048 PIX ابعاد چاپ:21.67*21.67 CM کيفيت: 240 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس آتليه ...

بک دراپ آتلیه تم هالووین-کد ۱۸۱۶

بک دراپ آتلیه تم هالووین-کد 1816مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ آتلیه تم هالووین-کد 1816 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:2048*2048 PIX ابعاد چاپ:21.67*21.67 CM کيفيت: 240 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس آتليه ...

دانلود افکت بوکه یخ-کد ۱۵۹۲

دانلود افکت بوکه یخ-کد 1592مشخصات فایل نام فایل:افکت بوکه یخ پسوند فایل اصلی:JPEG تعداد فایل:17 ابعاد فایل:3648*5472 PIX کیفیت:300 DPI پسوند فایل فشرده:ZIP فایل اصلی (Original) حجم فایل فشرده:125 MB توضیحات فایل: زیبا سازی تصاویر ساده و معمولی و تبدیل به عکس های هنری و حرفه ای با افکت ...

بک دراپ تولد تم فروشگاه موج سواری-کد ۲۲۸۶

بک دراپ تولد تم فروشگاه موج سواری-کد 2286مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم فروشگاه موج سواری-کد 2286 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1333*2000 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به ...

بک دراپ تولد تم حیوانات کاغذی-کد ۲۳۲۹

بک دراپ تولد تم حیوانات کاغذی-کد 2329مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم حیوانات کاغذی-کد 2329 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 4128 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت عالی قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به ...

بک دراپ تولد تم کدو تنبل-کد ۲۳۵۰

بک دراپ تولد تم کدو تنبل-کد 2350مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم کدو تنبل-کد 2350 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 3000 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت عالی قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به ...

بک دراپ تولد تم پرنسس-کد ۲۳۴۶

بک دراپ تولد تم پرنسس-کد 2346مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم پرنسس-کد 2346 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 7360 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت عالی قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس آتليه ...

بک دراپ تولد تم مینی موس-کد ۲۳۴۵

بک دراپ تولد تم مینی موس-کد 2345مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم مینی موس-کد 2345 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 2000 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت عالی قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به ...

بک دراپ نوزاد سبد و قلب-کد ۲۴۰۸

بک دراپ نوزاد سبد و قلب-کد 2408مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ نوزاد سبد و قلب-کد 2408 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 1600 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس ...

بک دراپ نوزاد باغ گل-کد ۲۴۳۶

بک دراپ نوزاد باغ گل-کد 2436مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ نوزاد باغ گل-کد 2436 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 7087 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت عالی قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس آتليه ...

بک دراپ نوزاد سبد-کد ۲۴۴۱

بک دراپ نوزاد سبد-کد 2441مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ نوزاد سبد-کد 2441 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کيفيت: 240 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت عالی قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس آتليه اي با قابلیت ...

بک دراپ تولد تم گربه ملوس و بادکنک-کد ۲۴۵۲

بک دراپ تولد تم گربه ملوس و بادکنک-کد 2452مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم گربه ملوس و بادکنک-کد 2452 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 2038 PIX کيفيت: 72 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت خوب قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي ...

بک دراپ نوزاد سبد و گل زرد-کد ۲۴۵۱

بک دراپ نوزاد سبد و گل زرد-کد 2451مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ نوزاد سبد و گل زرد-کد 2451 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کيفيت: 240 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت عالی قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي ...

بک دراپ نوزاد جعبه چوبی و گل زرد-کد ۲۴۵۰

بک دراپ نوزاد جعبه چوبی و گل زرد-کد 2450مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ نوزاد جعبه چوبی و گل زرد-کد 2450 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کيفيت: 240 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت عالی قيمت مناسب تبديل عکس ...