مرجع دانلود فایل های آموزشی

اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران

اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادرانبه دانشجوسرا daneshjosara.ir خوش آمدید.با پرداخت هزینه ناچیزی (برخلاف دیگرسایت ها)هر تحقیق و پایان نامه ای را تهیه کنید.تماس با دانشجوسرا 02144441784 برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این ...

اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران

اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادرانفهرست مطالب عنوان صفحه   فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه. 3 1-2- بیان مسئله. 4 1-3- اهمیت وضرورت مسئله. 7 1-4- اهداف تحقیق.. 8 1-4-1- اهداف کلی.. 8 1-4-2- اهداف جزئی.. 8 1-5- فرضیه های پژوهش 8 1-6- متغییر های تحقیق.. 8 1-7- ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشدچکیده ازدواج موقت نهادی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده و همچنين در قرآن کریم بدان اشاره گردیده که هدف اصلی آن کنترل غریزه جنسی در مسیر شرعی و صحيح بيان شده ...

ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران

ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران  عنوان صفحه چکیده ............................................................................................................................................................ 1 مقدمه ............................................................................................................................................................. 2 الف)بیان مسئله.................................................................................................................................................. 4 ب)سوالات تحیق............................................................................................................................................ 4 پ)فرضیه های برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های ...

اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران

اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادرانفهرست مطالب عنوان صفحه   فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه. 3 1-2- بیان مسئله. 4 1-3- اهمیت وضرورت مسئله. 7 1-4- اهداف تحقیق.. 8 1-4-1- اهداف کلی.. 8 1-4-2- اهداف جزئی.. 8 1-5- فرضیه های پژوهش 8 1-6- متغییر های تحقیق.. 8 1-7- ...

اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

اثبات نسب در فقه و قانون مدنی  چکیده مقدمه الف – سوالات تحقیق ب- فرضیه های تحقیق ج- نوع و روش تحقیق د- اهداف تحقیق ه- ضرورت تحقیق ز- پیشینه تحقیق بخش اول.کلیات تحقیق فصل اول.مفهوم و ماهیت نسب مبحث اول. ماهیت نسب گفتار اول. مفهوم نسب بند اول.پیشینه تاریخی نسب شناسی الف.نسب درمیان ...

ابطال رای داوری

ابطال رای داوریفهرست مطالب عنوان صفحه   چکیده .................................................................................................................................. 1 مقدمه ................................................................................................................................... 2 الف) بیان مسئله .................................................................................................................... 2 ب) سوالات تحقیق ................................................................................................................ 3 ج) فرضیه‌ها .......................................................................................................................... 3 د) برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند ...

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترالچكيده همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل‌وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از ...

اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایرانفهرست چکیده1 پیش گفتار3 بیان مساله 3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6 اهداف تحقیق 8 سوال تحقیق 9 سوال اصلی:9 سوالات فرعی:9 مقدمه:10 بخش اول: کلیات 15 فصل اول: تاریخچه 16 مبحث اول: تاریخچه فقهی:16 مبحث دوم: تاریخچه داخلی:17 مبحث سوم: تاریخچه داوری تجاری بین المللی 19 فصل ...

اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران

اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایرانچکیده از جمله قاعده های فقهی که در باب معاملات و عقدها جریان دارد و به آن استدلال می شود قاعده لزوم است و آن هم در هنگامی است که در لازم یا ...

انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده

انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده    چکیده   انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده   بهکوشش مهوش رضایی   لزوم راهبردی کردن برنامه های پیشگیری از جرم، حسب مورد ضرورت طراحی و بعضا کشف نظام سیاست جنایی را ، برای کشورها آشکار کرد. سیاست جنایی در ...

انتقال سهام و سهمالشرکه در شرکت‌‌های تجاری

انتقال سهام و سهمالشرکه در شرکت‌‌های تجاریفهرست   عنوان............................................................................................صفحه چکیده.................................................................................................................................................................. 1   مقدمه................................................................................................................................................................... 2   پرسش اصلی تحقیق (‌مسأله برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند که همگی سال هاست در این زمینه فعالیت می کنند ...

اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایرانچکیده در این تحقیق کوشش شده تا نشان داده شود که رانت نفتی در یک ساخت اقتصادی- اجتماعی فاقد ترتیبات نهادی حمایت کننده توسعه نظیر شفافیت، دموکراسی، پاسخگویی، حقوق مالکیت و ...

اعمال خیارات دربیع الکترونیکی

اعمال خیارات دربیع الکترونیکیفهرست مطالب چکیده5 مقدمه. 6 فصل اول: کلیات.. 11 مبحث اول: مفاهیم. 11 گفتار اول: مفهوم، قلمرو و انواع تجارت الکترونیکی.. 11 بند اول: تجارت و بیع الکترونیکی و انواع آن. 12 بند دوم: قلمرو تجارت الکترونیکی.. 18 گفتار دوم: تعریف خیار و انواع آن. ...

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللیفهرست مطالب       عنوان صفحه چکیده فارسی ..................................................................................................................................1 مقدمه................................................................................................................2 فصل اول : کلیات 1-1-مفهوم داوري و مقايسه آن با نهاد هاي مشابه و اقسام داوري 8 1-1-1-مفهوم داوري 8 1-1-1-1- تعريف لغوي داوري.. 8 1-1-1-2- تعريف اصطلاحي داوري.. ...

اصول قانون اساسی و سایر قوانین مصوب در صلاحیت ذاتی محاکم نظامی

اصول قانون اساسی و سایر قوانین مصوب در صلاحیت ذاتی محاکم نظامیفهرست مطالبصفحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمه :.........................................................................................................................................9 الف : بیان مسئله...........................................................................................................................11 ب : ضرورت و هدف تحقیق......................................................................................................11 ج : پیشینه تحقیق.........................................................................................................................12 د : برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت ...

بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه تطبیقی به قانون ایالات متحده آمریکا

بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه تطبیقی به قانون ایالات متحده آمریکا  عنوان صفحه چکیده............................................................................................................................................................1 طرح تحقیق...................................................................................................................................................2   فصل اول بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی مقدمه.............................................................................................................................................................6 1-1-قصد برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند ...

ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران

ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران  عنوان صفحه چکیده ............................................................................................................................................................ 1 مقدمه ............................................................................................................................................................. 2 الف)بیان مسئله.................................................................................................................................................. 4 ب)سوالات تحیق............................................................................................................................................ 4 پ)فرضیه های برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های ...

بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالاچکیده پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا(مورد مطالعه تهران بزرگ در سال های1390-1391) می باشد. هدف از این پژوهش نقش هر یک از شاخص های مدیریت ...

بازشناسی تأثیر اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم

بازشناسي تأثير اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرمفهر ست مطالب عنوان صفحه چکیده1 فصل اولکلیات تحقیق -1-1مقدمه. 2 1-2- بیان مسئله. 6 1-3-پیشینه تحقیق 7 1-4- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 9 1-5- اهداف... 9 1-6- سوالات پژوهش 9 1-7- فرضیه ها پژوهش.... 10 1-8-روش تحقیق.. 10 1-9- ساماندهی تحقیق 11 1-10- ...

آشنائی با اعتبار امر مختوم کیفری و شرایط تحقق آن

آشنائی با اعتبار امر مختوم کیفری و شرایط تحقق آن چکیده : اعتبار امر مختومه عبارت است از معتبر بودن قضیه ای که قبلاً در دادگاه صالح به آن رسیدگی شده و حکم قطعی صادر گردیده و بر اساس این امر ...

آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی

آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتیفهرست مطالب چکیده1 مقدمه. ‌و بیانمساله. 3 سوالاتتحقیق.. 5 فرضیههایتحقیق.. 6 اهدافتحقیق.. 7 گرداوریروشتحقیق.. 7 فصلاول: کلیاتومبانی.. 9 مبحثنخست- تعريفپيمانكاريوماهيتحقوقيقراردادهايپيمانكاري.. 10 گفتارنخست- تعريفپيمانكاري.. 10 گفتاردوم- ماهيتحقوقيشرايطعموميپيمان. 11 گفتارسوم- ماهيتحقوقيقراردادهايپيمانكاري.. 13 گفتارسوم- جايگاهقراردادپيمانكاريدرتقسيمبنديعقود. 15 بنداول:عقدلازمياجايز. 15 بنددوم- عقدمستمرياآني.. 18 بندسوم- برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این ...

آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاریفهرست مطالب عنوان صفحه     چکیده................................................................................................................................................. 1   بخش اول: کلیات پژوهش 1-مقدمه .............................................................................................................................................. 3 2-بیان مسأله ........................................................................................................................................ 4 3-اهمیت و ضرورت پژوهش ................................................................................................................ 5 4-اهداف پژوهش برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع ...

آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاریفهرست مطالب عنوان صفحه     چکیده................................................................................................................................................. 1   بخش اول: کلیات پژوهش 1-مقدمه .............................................................................................................................................. 3 2-بیان مسأله ........................................................................................................................................ 4 3-اهمیت و ضرورت پژوهش ................................................................................................................ 5 4-اهداف پژوهش برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع ...

آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی

آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندیفهرست مطالب     عنوان صفحه   چکیده3   مقدمه الف)تبیین موضوع. 3 ب) پیشینه تحقیق.. 3 ج) ضرورت تحقیق.. 3 د ) اهداف تحقیق.. 3 د) پرسش ها3 ه) فرضیه های تحقیق.. 3 ز) متغیر های پژوهش... 3 ح)روش شناسی تحقیق.. 3 ط ) ...

آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی

آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندیفهرست مطالب     عنوان صفحه   چکیده3   مقدمه الف)تبیین موضوع. 3 ب) پیشینه تحقیق.. 3 ج) ضرورت تحقیق.. 3 د ) اهداف تحقیق.. 3 د) پرسش ها3 ه) فرضیه های تحقیق.. 3 ز) متغیر های پژوهش... 3 ح)روش شناسی تحقیق.. 3 ط ) ...

ایقاع مشروط در حقوق ایران

ایقاع مشروط در حقوق ایرانچکیده فهرست: مقدمه......................................................................................................................... 1 بخش اول: مفاهیم، اقسام، شرایط صحت ایقاع و شرط فصل اول: مفاهیم.......................................................................................................... 6 مبحث اول: مفهوم ایقاع ............................................................................................... 6 بند اول: مفهوم لغوی .................................................................................................... 6 بند دوم: مفهوم اصطلاحی............................................................................................. برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده ...

اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی

اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکیفهرست مطالب عنوان صفحه چكيده1 مقدمه2 فصل اول: کلیات 1- كليات5 1-1- طرح تحقيق5 1-1-1- بيان مسأله5 1-1-2- پرسش اصلی تحقیق8 1-1-3- فرضیه‌های تحقیق8 1-1-4- اهداف تحقیق8 1-1-5- سوابق تحقیق9 1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق12 1-1-7- روش تحقيق12 1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات12 1-2- بررسی معنا و مفهوم ضمان13 1-3- ...

بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه

بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه فهرست مطالب   عنوان صفحه فصل اول : کلیات 2 1-1مقدمه 3 1-2 بیان مساله 4 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6 1-4 اهداف تحقیق 7 1-5 سئوالات تحقیق 7 1-6 فرضیات تحقیق 8 1-7 روش تحقیق 8 1-8 روش گردآوری مطالب 8 1-9 تعاریف متغیر ها 8 بخش اول ...

بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایرانچکیده امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با ...