مرجع دانلود فایل های آموزشی

دانلود پاورپوینت در مورد تاثیر فرهنگی مسلمانان بر اندلس

دانلود پاورپوینت در مورد تاثیر فرهنگی مسلمانان بر اندلسدانلود پاورپوینت در مورد تأثیر فرهنگی مسلمانان بر اندلس   عنوان فایل : دانلود پاورپوینت در مورد تأثیر فرهنگی مسلمانان بر اندلس نوع فایل : پاورپوینت ppt حجم فایل : 2 MB       دانلود پاورپوینت در مورد تأثیر ...

دانلود پاورپوینت در مورد ستاره دنباله دار هالی

دانلود پاورپوینت در مورد ستاره دنباله دار هالیدانلود پاورپوینت در مورد دنباله دار هالی عنوان فایل : دانلود پاورپوینت در مورد دنباله دار هالی نوع فایل : پاورپوینت ppt حجم فایل : 5 MB       دانلود پاورپوینت در مورد دنباله دار هالی محتوی فایل ...

پاورپوینت ایمنی کار

پاورپوینت ایمنی کارپاورپوینت ایمنی کار هدف از رعایت اصول ایمنی محیط کار برای محافظت افراد از آسیب دیدن هنگام کار کردن می باشد. برای رعایت کردن ایمنی و بهداشت محیط کار، دقت به یک سری موارد ضروری است، که در این ...

دانلود پاورپوینت فضای مجازی و تاثیر آن برعملکرد خانواده

دانلود پاورپوینت فضای مجازی و تاثیر آن برعملکرد خانواده موضوع پاور پوینت : پاورپوینت فضای مجازی و تاثیر آن برعملکرد خانواده تعداد اسلاید : 50 اسلاید نوع پاورپوینت : حرفه ای + همره با فونت های لازم در خود پاور + افکت  در این پاور ...

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی دهم تجربی: ساختار گیاهان (از یاخته تا گیاه)

پاورپوینت گفتار 3 زیست شناسی دهم تجربی: ساختار گیاهان (از یاخته تا گیاه)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 30 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر ...

پاورپوینت فصل ۷ زیست شناسی دهم تجربی: (جذب و انتقال مواد در گیاهان)

پاورپوینت فصل 7 زیست شناسی دهم تجربی: (جذب و انتقال مواد در گیاهان)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 76 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر ...

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی دهم تجربی: تغذیه گیاهی (جذب و انتقال مواد در گیاهان)

پاورپوینت گفتار 1 زیست شناسی دهم تجربی: تغذیه گیاهی (جذب و انتقال مواد در گیاهان)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 28 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد ...

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی دهم تجربی: جانداران مؤثر در تغذیە گیاهی (جذب و انتقال مواد در گیاهان)

پاورپوینت گفتار 2 زیست شناسی دهم تجربی: جانداران مؤثر در تغذیە گیاهی (جذب و انتقال مواد در گیاهان)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 17 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی ...

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی دهم تجربی: انتقال مواد در گیاهان (جذب و انتقال مواد در گیاهان)

پاورپوینت گفتار 3 زیست شناسی دهم تجربی: انتقال مواد در گیاهان (جذب و انتقال مواد در گیاهان)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 37 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و ...

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی دهم تجربی: هم ایستایی و کلیه ها (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)

پاورپوینت گفتار 1 زیست شناسی دهم تجربی: هم ایستایی و کلیه ها (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 25 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی ...

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی دهم تجربی: تشکیل ادرار و تخلیه آن (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)

پاورپوینت گفتار 2 زیست شناسی دهم تجربی: تشکیل ادرار و تخلیه آن (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 23 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی ...

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی دهم تجربی: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)

پاورپوینت گفتار 3 زیست شناسی دهم تجربی: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 10 اسلاید   تصویری از پاورپوینت:   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با ...

پاورپوینت فصل ۶ زیست شناسی دهم تجربی: (از یاخته تا گیاه)

پاورپوینت فصل 6 زیست شناسی دهم تجربی: (از یاخته تا گیاه)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 82 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه ...

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی دهم تجربی: ویژگی های یاخته گیاهی (از یاخته تا گیاه)

پاورپوینت گفتار 1 زیست شناسی دهم تجربی: ویژگی های یاخته گیاهی (از یاخته تا گیاه)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 37 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد ...

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی دهم تجربی: سامانه بافتی (از یاخته تا گیاه)

پاورپوینت گفتار 2 زیست شناسی دهم تجربی: سامانه بافتی (از یاخته تا گیاه)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 21 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر ...

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی دهم تجربی: تهویه ششی (تبادلات گازی)

پاورپوینت گفتار 2 زیست شناسی دهم تجربی: تهویه ششی (تبادلات گازی)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 28 اسلاید   تصویری از پاورپوینت:   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه ...

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی دهم تجربی: تنوع تبادلات گازی (تبادلات گازی)

پاورپوینت گفتار 3 زیست شناسی دهم تجربی: تنوع تبادلات گازی (تبادلات گازی)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 11 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده ...

پاورپوینت فصل ۴ زیست شناسی دهم تجربی: (گردش مواد در بدن)

پاورپوینت فصل 4 زیست شناسی دهم تجربی: (گردش مواد در بدن)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 112 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه ...

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی دهم تجربی: قلب (گردش مواد در بدن)

پاورپوینت گفتار 1 زیست شناسی دهم تجربی: قلب (گردش مواد در بدن)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 44 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده ...

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی دهم تجربی: رگ ها (گردش مواد در بدن)

پاورپوینت گفتار 2 زیست شناسی دهم تجربی: رگ ها (گردش مواد در بدن)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 36 اسلاید   تصویری از پاورپوینت:   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر ...

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی دهم تجربی: خون (گردش مواد در بدن)

پاورپوینت گفتار 3 زیست شناسی دهم تجربی: خون (گردش مواد در بدن)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 26 اسلاید   تصویری از پاورپوینت:   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده ...

پاورپوینت گفتار ۴ زیست شناسی دهم تجربی: تنوع گردش مواد در جانداران (گردش مواد در بدن)

پاورپوینت گفتار 4 زیست شناسی دهم تجربی: تنوع گردش مواد در جانداران (گردش مواد در بدن)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 14 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با ...

پاورپوینت فصل ۵ زیست شناسی دهم تجربی: (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)

پاورپوینت فصل 5 زیست شناسی دهم تجربی: (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 52 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر ...

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی دهم تجربی: گستره حیات (دنیای زنده)

پاورپوینت گفتار 2 زیست شناسی دهم تجربی: گستره حیات (دنیای زنده)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 18 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه ...

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی دهم تجربی: یاخته و بافت در بدن انسان (دنیای زنده)

پاورپوینت گفتار 3 زیست شناسی دهم تجربی: یاخته و بافت در بدن انسان (دنیای زنده)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 33 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد ...

پاورپوینت فصل ۲ زیست شناسی دهم تجربی: (گوارش و جذب مواد)

پاورپوینت فصل 2 زیست شناسی دهم تجربی: (گوارش و جذب مواد)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 82 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه ...

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی دهم تجربی: ساختار و عملکرد لوله گوارش (گوارش و جذب مواد)

پاورپوینت گفتار 1 زیست شناسی دهم تجربی: ساختار و عملکرد لوله گوارش (گوارش و جذب مواد)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 46 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با ...

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی دهم تجربی: جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش (گوارش و جذب مواد)

پاورپوینت گفتار 2 زیست شناسی دهم تجربی: جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش (گوارش و جذب مواد)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 26 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی ...

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی دهم تجربی: تنوع گوارش در جانداران (گوارش و جذب مواد)

پاورپوینت گفتار 3 زیست شناسی دهم تجربی: تنوع گوارش در جانداران (گوارش و جذب مواد)نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 16 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد ...

پاورپوینت فصل اول فیزیک پایه دهم فیزیک و اندازه گیری

پاورپوینت فصل اول فیزیک پایه دهم فیزیک و اندازه گیری               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 83 اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده ...