مرجع دانلود فایل های آموزشی

بک دراپ تولد شکار تم دخترونه-کد ۱۴۶۷

بک دراپ تولد شکار تم دخترونه-کد 1467مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد شکار تم دخترونه-کد 1467 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر(قابل چاپ تا ابعاد 35*52 سانتیمتر با کیفیت عالی) کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي ...

دانلود پاورپوینت درس ۴ مطالعات اجتماعی پایه نهم آب فراوان هوای پاک

دانلود پاورپوینت درس 4 مطالعات اجتماعی پایه نهم آب فراوان هوای پاک  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آب فراوان هوای پاک درس 4 مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 42         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب ...

بک دراپ تولد جنگل تم دخترونه-کد ۱۴۶۸

بک دراپ تولد جنگل تم دخترونه-کد 1468مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد جنگل تم دخترونه-کد 1468 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر(قابل چاپ تا ابعاد 35*52 سانتیمتر با کیفیت عالی) کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي ...

بک دراپ تولد تم مینی موس-کد ۱۴۶۹

بک دراپ تولد تم مینی موس-کد 1469مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم مینی موس-کد 1469 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي ...

دانلود پاورپوینت درس ۵ مطالعات اجتماعی پایه نهم پراکندگی زیست بوم های جهان

دانلود پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی پایه نهم پراکندگی زیست بوم های جهان  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت پراکندگی زیست بوم های جهان درس 5 مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 40         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین ...

بک دراپ تولد تم جغدهای رنگی-کد ۱۴۷۰

بک دراپ تولد تم جغدهای رنگی-کد 1470مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم جغدهای رنگی-کد 1470 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي ...

بک دراپ تولد تم شتر و کاکتوس-کد ۱۴۷۱

بک دراپ تولد تم شتر و کاکتوس-کد 1471مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم شتر و کاکتوس-کد 1471 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس ...

بک دراپ تولد تم دونات-کد ۱۴۷۲

بک دراپ تولد تم دونات-کد 1472مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم دونات-کد 1472 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس ...

دانلود پاورپوینت درس ۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم زیست بوم ها در خطرند

دانلود پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پایه نهم زیست بوم ها در خطرند  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت زیست بوم ها در خطرند درس 6 مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 42         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین ...

دانلود پاورپوینت درس ۷ مطالعات اجتماعی پایه نهم جمعیت جهان

دانلود پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پایه نهم جمعیت جهان  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جمعیت جهان درس 7 مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 46         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی ...

دانلود پاورپوینت درس ۸ مطالعات اجتماعی پایه نهم جهان نابرابر

دانلود پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پایه نهم جهان نابرابر  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جهان نابرابر درس 8 مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 36         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی ...

دانلود پاورپوینت درس ۹ مطالعات اجتماعی پایه نهم ایرانی متحد و یکپارچه

دانلود پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پایه نهم ایرانی متحد و یکپارچه  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ایرانی متحد و یکپارچه درس 9 مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 41         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۰مطالعات اجتماعی نهم اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

دانلود پاورپوینت درس 10مطالعات اجتماعی نهم اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی درس 10 مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 44         پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۲مطالعات اجتماعی نهم در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطۀ خارجی

دانلود پاورپوینت درس 12مطالعات اجتماعی نهم در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطۀ خارجی  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطۀ خارجی درس 12مطالعات اجتماعی نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 41         پاورپوینت قابل ویرایش ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۳مطالعات اجتماعی پایه نهم انقلاب مشروطیت موانع و مشکلات

دانلود پاورپوینت درس 13مطالعات اجتماعی پایه نهم انقلاب مشروطیت موانع و مشکلات  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت انقلاب مشروطیت موانع و مشکلات درس 13مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 58         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب ...

بک دراپ تولد تم پسرونه-کد ۱۴۷۳

بک دراپ تولد تم پسرونه-کد 1473مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم پسرونه-کد 1473 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 5490 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس آتليه ...

بک دراپ تولد تم پسرونه-کد ۱۴۷۴

بک دراپ تولد تم پسرونه-کد 1474مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم پسرونه-کد 1474 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 6000 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس آتليه ...

بک دراپ تولد تم صورتی و طلایی-کد ۱۴۷۵

بک دراپ تولد تم صورتی و طلایی-کد 1475مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم صورتی و طلایی-کد 1475 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 5397 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۴ مطالعات اجتماعی پایه نهم ایران در دوران حکومت پهلوی

دانلود پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی پایه نهم ایران در دوران حکومت پهلوی  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ایران در دوران حکومت پهلوی درس 14 مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 49         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین ...

بک دراپ تولد تم هری پاتر-کد ۱۴۷۶

بک دراپ تولد تم هری پاتر-کد 1476مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم هری پاتر-کد 1476 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 5472 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت عالی قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس آتليه ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۵ مطالعات اجتماعی پایه نهم انقلاب اسلامی ایران

دانلود پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پایه نهم انقلاب اسلامی ایران  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران درس 15 مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 46         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

دانلود پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی پایه نهم ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 34       پاورپوینت قابل ویرایش ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۷ مطالعات اجتماعی پایه نهم فرهنگ

دانلود پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه نهم فرهنگ  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت فرهنگ درس 17 مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 41         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی     فونت های ...

بک دراپ تولد تم پوه-کد ۱۴۷۷

بک دراپ تولد تم پوه-کد 1477مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم پوه-کد 1477 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 4625 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس آتليه ...

بک دراپ تولد تم کوسه-کد ۱۴۷۸

بک دراپ تولد تم کوسه-کد 1478مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم کوسه-کد 1478 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 7144 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس آتليه ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۸ مطالعات اجتماعی پایه نهم هویت

دانلود پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی پایه نهم هویت  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت هویت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 38         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی     فونت های ...

بک دراپ تولد تم هری پاتر-کد ۱۴۷۹

بک دراپ تولد تم هری پاتر-کد 1479مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم هری پاتر-کد 1479 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 5760 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت بالا قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۹ مطالعات اجتماعی پایه نهم کارکردهای خانواده

دانلود پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه نهم کارکردهای خانواده  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت کارکردهای خانواده درس 19 مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 27         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی ...

دانلود پاورپوینت درس ۲۰ مطالعات اجتماعی پایه نهم آرامش در خانواده

دانلود پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی پایه نهم آرامش در خانواده  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آرامش در خانواده درس 20 مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 42         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس ...

دانلود پاورپوینت درس ۲۱ مطالعات اجتماعی پایه نهم نهاد حکومت

دانلود پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی پایه نهم نهاد حکومت  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت نهاد حکومت درس 21 مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 38         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی ...