مرجع دانلود فایل های آموزشی

The Pilot’s Manual: Access to Flight

The Pilot’s Manual: Access to Flightاین کتاب کاملا مباحث مشابه با کتاب private pilot manual است اما با تالیف و نوشتار متفاوت و جدیدتر و تصاویر و تعاریف را رنگی و ساده بیان کرده ،  شما باید در راستای تقویت بنیه ...