مرجع دانلود فایل های آموزشی

کتاب صوتی معمای ادیان

کتاب صوتی معمای ادیان  نام کتاب : #معمای_ادیان. معمای ادیان | نویسنده: دکتر شجاع الدین شفا | راوی : ف ایرانی | نتشر : البرز | نشر صوتی آوای بوف نویسنده : دکتر #شجاع_الدین_شفا .راوی : #ف_ایرانی تعداد صفحات : 271 سال چاپ نخستین : 2010 نتشر ...

دانلود پاورپوینت در مورد اختلالات مایع آمنیوتیک

دانلود پاورپوینت در مورد اختلالات مایع آمنیوتیکدانلود پاورپوینت در مورد اختلالات مایع آمنیوتیک عنوان فایل : دانلود پاورپوینت در مورد اختلالات مایع آمنیوتیک نوع فایل : پاورپوینت ppt حجم فایل : 860 KB   دانلود پاورپوینت در مورد اختلالات مایع آمنیوتیک محتوی فایل : پاورپوینت جامع ...

دانلود پاورپوینت آشنایی با کلیات بهداشت حرفه ای

دانلود پاورپوینت آشنایی با کلیات بهداشت حرفه ایدانلود پاورپوینت در مورد آشنایی با کلیات بهداشت حرفه ای عنوان فایل : دانلود پاورپوینت در مورد آشنایی با کلیات بهداشت حرفه ای نوع فایل : پاورپوینت ppt حجم فایل : 5 MB   دانلود پاورپوینت در مورد ...

دانلود پاورپوینت در مورد مراقبت های مراحل پایان زندگی

دانلود پاورپوینت در مورد مراقبت های مراحل پایان زندگیدانلود پاورپوینت در مورد مراقبت های مراحل پایان زندگی عنوان فایل : دانلود پاورپوینت در مورد مراقبت های مراحل پایان زندگی نوع فایل : پاورپوینت ppt حجم فایل : 1.2 MB       دانلود پاورپوینت در مورد مراقبت ...

دانلود پاورپوینت در مورد باکتریوفاژ

دانلود پاورپوینت در مورد باکتریوفاژدانلود پاورپوینت در مورد باکتریوفاژ عنوان فایل : دانلود پاورپوینت در مورد باکتریوفاژ نوع فایل : پاورپوینت ppt حجم فایل : 2 MB       دانلود پاورپوینت در موردباکتریوفاژ محتوی فایل : پاورپوینت جامع و کامل 38 صفحه ای در مورد باکتریوفاژ   قسمتی از ...

جزوه پاتولوژی

جزوه پاتولوژیجزوه پاتولوژی به تعداد 83 صفحه pdf مناسب اساتید و دانشجویان رشته های پزشکی   فهرست فصل اول: آسیب سلول ، مرگ سلول و سازگاری سلول فصل دوم : التهاب فصل سوم: اختلالات هموهمودینامیک ، ترومبوز و شوک فصل چهارم: بیماریهای دستگاه ایمنی فصل پنجم : نئوپلازی  ... برای اطمینان ...

جزوه پاتولوژی

جزوه پاتولوژیجزوه پاتولوژی به تعداد 83 صفحه pdf مناسب اساتید و دانشجویان رشته های پزشکی   فهرست فصل اول: آسیب سلول ، مرگ سلول و سازگاری سلول فصل دوم : التهاب فصل سوم: اختلالات هموهمودینامیک ، ترومبوز و شوک فصل چهارم: بیماریهای دستگاه ایمنی فصل پنجم : نئوپلازی  ... برای اطمینان ...

حساسیت بتا تالاسمی هتروزایگوت به کوید۱۹

حساسیت بتا تالاسمی هتروزایگوت به کوید19چکیده : پیشینه : بتا تالاسمی شایع‌ترین بیماری خونی تک ژنی است , در حالی که ارزیابی استعداد آن در برابر بیماری کرونا ویروس 2019 (‏ کوید19 )‏ , آن را در اولویت پزشکی قرار ...

دانلود پاورپوینت مبارزه با بیماری ها

دانلود پاورپوینت مبارزه با بیماری هادانلود پاورپوینت در مورد مبارزه با بیماریها عنوان فایل : دانلود پاورپوینت در مورد مبارزه با بیماریها نوع فایل : پاورپوینت ppt حجم فایل : 1.90 MB     دانلود پاورپوینت در مورد مبارزه با بیماریها محتوی فایل : پاورپوینت جامع و ...

دانلود پاورپوینت در مورد روش های ارزیابی اختلالات عضلانی اسکلتی

دانلود پاورپوینت در مورد روش های ارزیابی اختلالات عضلانی اسکلتیدانلود پاورپوینت در مورد روش های ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی عنوان فایل : دانلود پاورپوینت در مورد روش های ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی نوع فایل : پاورپوینت ppt حجم فایل : 725 KB       دانلود پاورپوینت در ...

دانلود پاورپوینت در مورد روش های ارزیابی اختلالات عضلانی اسکلتی

دانلود پاورپوینت در مورد روش های ارزیابی اختلالات عضلانی اسکلتیدانلود پاورپوینت در مورد روش های ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی عنوان فایل : دانلود پاورپوینت در مورد روش های ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی نوع فایل : پاورپوینت ppt حجم فایل : 725 KB       دانلود پاورپوینت در مورد ...

دانلود پاورپوینت در مورد ایست قلبی

دانلود پاورپوینت در مورد ایست قلبیدانلود پاورپوینت در مورد ایست قلبی عنوان فایل : دانلود پاورپوینت در مورد ایست قلبی نوع فایل : پاورپوینت ppt حجم فایل : 5 MB   دانلود پاورپوینت در مورد ایست قلبی محتوی فایل : پاورپوینت جامع و کامل 57 صفحه ای ...

دانلود پاورپوینت جامع و کامل دستگاه بینایی

دانلود پاورپوینت جامع و کامل دستگاه بیناییدانلود پاورپوینت در مورد دستگاه بینایی عنوان فایل: دانلود پاورپوینت در مورد دستگاه بینایی نوع فایل:پاورپوینت ppt حجم فایل :3.24 mg    دانلود پاورپوینت در مورد دستگاه بینایی محتوی فایل: پاورپوینت جامع و کامل 27 صفحه ای در مورد دستگاه بینایی   قسمتی از ...

دانلود پاورپوینت جامع و کامل انکوباتور نوزاد

دانلود پاورپوینت جامع و کامل انکوباتور نوزاددانلود پاورپوینت در مورد انکوباتور نوزاد عنوان فایل: دانلود پاورپوینت در مورد انکوباتور نوزاد نوع فایل:پاورپوینت ppt حجم فایل :1.16mg    دانلود پاورپوینت در مورد انکوباتور نوزاد محتوی فایل: پاورپوینت جامع و کامل 25 صفحه ای در مورد انکوباتور نوزاد   قسمتی از متن ...

دانلود پاورپوینت جامع و کامل درمورد سی تی اسکن CT Scan

دانلود پاورپوینت جامع و کامل درمورد سی تی اسکن CT Scanدانلود پاورپوینت در مورد CT SCAN عنوان فایل: دانلود پاورپوینت در مورد CT SCAN نوع فایل:پاورپوینت ppt حجم فایل :2.44 MB  دانلود پاورپوینت در مورد CT SCAN محتوی فایل: پاورپوینت جامع و کامل 82صفحه ای در موردCT ...

دانلود پاورپوینت جامع و کامل lateral scout

دانلود پاورپوینت جامع و کامل lateral scoutدانلود پاورپوینت در مورد lateral scout عنوان فایل: دانلود پاورپوینت در مورد lateral scout نوع فایل:پاورپوینت ppt حجم فایل:2.8 MB    دانلود پاورپوینت در مورد lateral scout محتوی فایل: پاورپوینت جامع و کامل22صفحه ای در مورد lateral scout   قسمتی از متن پاورپوینت ...

آپوپتوزیس القا شده توسط ویروس انفلونزا A و انتشار ویروس

آپوپتوزیس القا شده توسط ویروس انفلونزا A و انتشار ویروسچکیده ویروس‌های انفلونزا A (‏IAVs)‏پاتوژنهای تنفسی هستند که باعث مرگ و میر شدید در سراسر جهان می‌شوند. آن‌ها بر فرآیندهای سلولی مانند تکثیر، سنتز پروتئین، اتوفاژی و آپوپتوز تاثیر می‌گذارند. اگر چه ...

دانلود پاورپوینت در مورد کاربرد پلیمر در مهندسی پزشکی

دانلود پاورپوینت در مورد کاربرد پلیمر در مهندسی پزشکیدانلود پاورپوینت در مورد پلیمر در مهندسی پزشکی عنوان فایل : دانلود پاورپوینت در مورد پلیمر در مهندسی پزشکی نوع فایل : پاورپوینت ppt حجم فایل : 1.4 MB       دانلود پاورپوینت در مورد پلیمر در مهندسی ...

دانلود پاورپوینت در مورد بهداشت مواد غذایی

دانلود پاورپوینت در مورد بهداشت مواد غذاییدانلود پاورپوینت در مورد بهداشت مواد غذایی عنوان فایل : دانلود پاورپوینت در مورد بهداشت مواد غذایی نوع فایل : پاورپوینت ppt حجم فایل :15.5KB       دانلود پاورپوینت در مورد بهداشت مواد غذایی محتوی فایل : پاورپوینت جامع و کامل 31 ...

تشخیص های پرستاری و برنامه مراقبت پرستاری

تشخیص های پرستاری و برنامه مراقبت پرستاریتشخیص های پرستاری و برنامه مراقبت پرستاری NANDA 2013 به تعداد 76 صفحه pdf   فهرست سیستم تنفسی سیستم قلبی - عروقی سیستم گوارش و کبد سیستم ادراری چشم پوست روان کودکان منابع... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه ...

تشخیص های پرستاری و برنامه مراقبت پرستاری

تشخیص های پرستاری و برنامه مراقبت پرستاریتشخیص های پرستاری و برنامه مراقبت پرستاری NANDA 2013 به تعداد 76 صفحه pdf   فهرست سیستم تنفسی سیستم قلبی - عروقی سیستم گوارش و کبد سیستم ادراری چشم پوست روان کودکان منابع... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه ...

مکمل ٱب چغندر

مکمل ٱب چغندرتاثیر مکمل اب چغندر بر استقامت قلبی تنفسی... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند که همگی سال هاست در این زمینه فعالیت می کنند ...

سازگاری متابولیک

سازگاری متابولیکپاورپوینپ کامل در مورد سازگاری متابولیک و تمرین... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند که همگی سال هاست در این زمینه فعالیت می کنند و ...

طراحی تمرین یک ترم دانشگاهی

طراحی تمرین یک ترم دانشگاهیبرنامه 16هفته ای ٱموزش فوتبال دانشگاهی... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند که همگی سال هاست در این زمینه فعالیت می کنند ...

انعطاف کمر

انعطاف کمرانواع انعطاف پذیری و جلو گیری از کمردرد... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند که همگی سال هاست در این زمینه فعالیت می کنند و ...

بی تحرکی

بی تحرکیشناخت رفتار بی تحرکی... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند که همگی سال هاست در این زمینه فعالیت می کنند و دارای قسمت پشتیبانی خرید ...

کوپر و راکپورت

کوپر و راکپورتپاورپوینت کامل در مورد دو تست کوپر و راکپورت... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند که همگی سال هاست در این زمینه فعالیت می ...

آزمایشگاه جانورشناسی

آزمایشگاه جانورشناسیآزمایشگاه جانورشناسی به تعداد 64 صفحه pdf   فهرست مطالب: سلولهای پوششی دهان آناتومی انسان قلب پستانداران مغز پستانداران کلیه پستانداران موجودات زنده آب راکد اسفنجها و کیسه تنان نرمتنان و خارتنان بندپایان ماهیان علفخوار ماهیان گوشتخوار مورفولوژی و آناتومی پرندگان تاکسیدرمی پرندگان وزغها و قورباغهها خزندگان آزمایش شماره :... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی ...

آزمایشگاه جانورشناسی

آزمایشگاه جانورشناسیآزمایشگاه جانورشناسی به تعداد 64 صفحه pdf   فهرست مطالب: سلولهای پوششی دهان آناتومی انسان قلب پستانداران مغز پستانداران کلیه پستانداران موجودات زنده آب راکد اسفنجها و کیسه تنان نرمتنان و خارتنان بندپایان ماهیان علفخوار ماهیان گوشتخوار مورفولوژی و آناتومی پرندگان تاکسیدرمی پرندگان وزغها و قورباغهها خزندگان آزمایش شماره :... برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی ...

سابلیمینال بدست اوردن اعتماد بنفس

سابلیمینال بدست اوردن اعتماد بنفسسابلیمینال اعتماد بنفس   هيپنوتراپي و خود هيپنوتيزم، بهترين، مؤثرترين و در عين حال ساده ترين روش بارگزاري ضمير ناخوداگاه براي ايجاد الگوهاي ذهني قدرتمندي است که به شما کمک مي کند تا به خودتان و ارزش هايتان ...