مرجع دانلود فایل های آموزشی

پاورپوینت مفهوم یادگیری ماشینی

پاورپوینت مفهوم یادگیری ماشینی  عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مفهوم یادگیری ماشینی Machine Learningفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 28   پاورپوینت کامل و آماده ارائه   بکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخش   فهرست مطالب: مقدمه یادگیری ماشینی چیست تاریخچه یادگیری ماشین انواع یادگیری ماشین و...       قسمتی از متن:   مقدمه: یادگیری ...

پاورپوینت مفهوم کاریزما و شخصیت کاریزماتیک

پاورپوینت مفهوم کاریزما و شخصیت کاریزماتیک  عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مفهوم کاریزما و شخصیت کاریزماتیکفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 23   پاورپوینت کامل و آماده ارائه   بکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخش   فهرست مطالب: مقدمه مفهوم کاریزما شخصیت کاریزماتیک خصوصیات افراد کاریزماتیک و...       قسمتی ...

پاورپوینت مدیریت تغییر سازمانی و پیاده‌سازی آن

پاورپوینت مدیریت تغییر سازمانی و پیاده‌سازی آن  عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر سازمانی و پیاده‌سازی آنفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 28   پاورپوینت کامل و آماده ارائه   بکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخش   فهرست مطالب: مقدمه تعریف تغییر سازمانی چرا مدیریت تغییر ...

پاورپوینت کاربرد اسکرام در مدیریت پروژه

پاورپوینت کاربرد اسکرام در مدیریت پروژه عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت کاربرد اسکرام در مدیریت پروژهفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 24   پاورپوینت کامل و آماده ارائه   بکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخش   فهرست مطالب: مقدمه اسکرام Scrum چیست؟ مفهوم اسکرام تاریخچه اسکرام ...

پاورپوینت هوش تصویری و کاربرد آن در زندگی

پاورپوینت هوش تصویری و کاربرد آن در زندگی  عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت هوش تصویری و کاربرد آن در زندگیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 26   پاورپوینت کامل و آماده ارائه   بکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخش   فهرست مطالب: مقدمه هوش تصویری چیست فعالیت هوش ...

پاورپوینت کانون ارزیابی و ضرورت بکارگیری آن

پاورپوینت کانون ارزیابی و ضرورت بکارگیری آن  عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت کانون ارزیابی و ضرورت بکارگیری آنفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 23   پاورپوینت کامل و آماده ارائه   بکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخش   فهرست مطالب: مقدمه تعریف کانون ارزیابی اهداف کانون ارزیابی ...

دانلود بک دراپ تولد تم دایناسور-کد ۶۳۳۱

دانلود بک دراپ تولد تم دایناسور-کد 6331مشخصات فايل نام فایل:دانلود بک دراپ تولد تم دایناسور-کد 6331 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کيفيت: 72 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت خوب قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس ...

دانلود بک دراپ تولد تم شیرشاه-کد ۶۳۳۲

دانلود بک دراپ تولد تم شیرشاه-کد 6332مشخصات فايل نام فایل:دانلود بک دراپ تولد تم شیرشاه-کد 6332 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کيفيت: 72 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت خوب قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس ...

دانلود بک دراپ تولد دو سالگی تم جنگل رویایی-کد ۶۳۳۳

دانلود بک دراپ تولد دو سالگی تم جنگل رویایی-کد 6333مشخصات فايل نام فایل:دانلود بک دراپ تولد دو سالگی تم جنگل رویایی-کد 6333 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کيفيت: 72 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت خوب قيمت ...

دانلود بک دراپ تولد تم گل و پروانه-کد ۶۳۳۴

دانلود بک دراپ تولد تم گل و پروانه-کد 6334مشخصات فايل نام فایل:دانلود بک دراپ تولد تم گل و پروانه-کد 6334 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کيفيت: 72 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت خوب قيمت مناسب تبديل عکس ...

دانلود بک دراپ تولد تم شاهزاده-کد ۶۳۳۵

دانلود بک دراپ تولد تم شاهزاده-کد 6335مشخصات فايل نام فایل:دانلود بک دراپ تولد تم شاهزاده-کد 6335 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کيفيت: 72 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت خوب قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس ...

دانلود بک دراپ تولد تم ماه و ستاره-کد ۶۳۳۶

دانلود بک دراپ تولد تم ماه و ستاره-کد 6336مشخصات فايل نام فایل:دانلود بک دراپ تولد تم ماه و ستاره-کد 6336 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کيفيت: 72 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت خوب قيمت مناسب تبديل عکس ...

دانلود بک دراپ تولد تم باغ بهاری-کد ۶۳۳۷

دانلود بک دراپ تولد تم باغ بهاری-کد 6337مشخصات فايل نام فایل:دانلود بک دراپ تولد تم باغ بهاری-کد 6337 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کيفيت: 72 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت خوب قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي ...

دانلود بک دراپ تولد تم بهاری-کد ۶۳۳۸

دانلود بک دراپ تولد تم بهاری-کد 6338مشخصات فايل نام فایل:دانلود بک دراپ تولد تم بهاری-کد 6338 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کيفيت: 72 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت خوب قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس ...

دانلود بک دراپ آتلیه بهار -کد ۶۳۳۹

دانلود بک دراپ آتلیه بهار -کد 6339مشخصات فايل نام فایل:دانلود بک دراپ آتلیه بهار -کد 6339 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کيفيت: 72 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت خوب قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس ...

دانلود بک دراپ آتلیه بهار-کد ۶۳۴۰

دانلود بک دراپ آتلیه بهار-کد 6340مشخصات فايل نام فایل:دانلود بک دراپ آتلیه بهار-کد 6340 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کيفيت: 72 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت خوب قيمت مناسب تبديل عکس هاي معمولي به عکس آتليه اي ...

پاورپوینت معرفی سازمان مردم نهاد

پاورپوینت معرفی سازمان مردم نهادعنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت معرفی سازمان مردم نهاد NGOفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 22   پاورپوینت کامل و آماده ارائه   بکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخش   فهرست مطالب: مقدمه اهمیت سازمان‌ مردم نهاد NGO انواع سازمان مردم نهاد اهداف سازمان‌ ...

پاورپوینت مدیریت پروژه چابک

پاورپوینت مدیریت پروژه چابک  عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مدیریت پروژه چابکفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 25   پاورپوینت کامل و آماده ارائه   بکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخش   فهرست مطالب: مقدمه تاریخچه مدیریت پروژه چابک مدیریت پروژه چابک چیست مزایای مدیریت پروژه چابک معایب ...

پاورپوینت تکنیک ‌های تجزیه و تحلیل کسب و کار

پاورپوینت تکنیک ‌های تجزیه و تحلیل کسب و کار  عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت تکنیک ‌های تجزیه و تحلیل کسب و کار فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 23   پاورپوینت کامل و آماده ارائه   بکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخش   فهرست مطالب: مقدمه اهمیت تجزیه ...

پاورپوینت اهمیت بهداشت روانی در محیط کار

پاورپوینت اهمیت بهداشت روانی در محیط کار  عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت اهمیت بهداشت روانی در محیط کار فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 23   پاورپوینت کامل و آماده ارائه   بکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخش   فهرست مطالب: مقدمه بهداشت روانی در محیط کار چیست ...

پاورپوینت مفهوم معماری منابع انسانی

پاورپوینت مفهوم معماری منابع انسانی  عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مفهوم معماری منابع انسانیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 23   پاورپوینت کامل و آماده ارائه   بکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخش   فهرست مطالب: مقدمه تاریخچه معماری منابع انسانی تعریف معماری منابع انسانی انواع معماری سازمان ...

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگیعنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 25   پاورپوینت کامل و آماده ارائه   بکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخش   فهرست مطالب: مقدمه مفهوم شایستگی پیدایش مفهوم شایستگی ارزیابی ...

پاورپوینت مفهوم قانون جذب

پاورپوینت مفهوم قانون جذب  عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مفهوم قانون جذبفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 23   پاورپوینت کامل و آماده ارائه   بکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخش   فهرست مطالب: مقدمه قانون جذب چیست کشف قانون جذب و...       قسمتی از متن:   مقدمه: یکی از قوانینی که به ...

پاورپوینت تفویض اختیار مدیران

پاورپوینت تفویض اختیار مدیران    عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت تفویض اختیار مدیرانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 21   پاورپوینت کامل و آماده ارائه   بکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخش   فهرست مطالب: مقدمه تفویض اختیار چیست؟ ارکان تفویض اختیار مزایای تفویض اختیار و...       قسمتی از متن:   مقدمه: ...

پاورپوینت مهارت‌ توسعه فردی و تقویت آن

پاورپوینت مهارت‌ توسعه فردی و تقویت آن  عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مهارت‌ توسعه فردی و تقویت آنفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 23   پاورپوینت کامل و آماده ارائه   بکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخش   فهرست مطالب: مقدمه توسعه فردی چیست حوزه‌های مختلف توسعه فردی ...

پاورپوینت مهارت تفکر تحلیلی و تقویت آن

پاورپوینت مهارت تفکر تحلیلی و تقویت آن  عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مهارت تفکر تحلیلی و تقویت آنفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 20   پاورپوینت کامل و آماده ارائه   بکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخش   فهرست مطالب: مقدمه تعریف تفکر تحلیلی اهمیت مهارت‌های ...

لایه باز وکتور اسکرول قدیمی جدا شده

لایه باز وکتور اسکرول قدیمی جدا شدهشامل فایل لایه باز eps  برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند که همگی سال هاست در این زمینه فعالیت می ...

لایه باز وکتور طرح کلی کلیه انسان

لایه باز وکتور طرح کلی کلیه انسانشامل فایل لایه باز eps  برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند که همگی سال هاست در این زمینه فعالیت می ...

لایه باز وکتور مجموعه آیکون های معلولیت

لایه باز وکتور مجموعه آیکون های معلولیتشامل فایل لایه باز eps  برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند که همگی سال هاست در این زمینه فعالیت می ...

لایه باز وکتور کره شهر سه بعدی

لایه باز وکتور کره شهر سه بعدیشامل فایل لایه باز eps  برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند که همگی سال هاست در این زمینه فعالیت می ...